011-614 19 info@jakis.se
Välj en sida

Varför har ni fått en faktura från Inkasso & delgivningsbyrå JAkiS i Sverige AB?

Vår uppdragsgivare har valt att använda JAkiS AB för att effektivisera sin fakturahantering. Här är information som är bra att veta gällande betalning av denna faktura samt svar på de vanligaste frågorna.

Kontrollera bankgironummer

Det är viktigt att ni kontrollerar att betalningen av fakturan sker till det bankgironummer som står angivet. Det kan skilja sig från det som ni har använt tidigare då denna fakturan hanteras av JAkiS AB.

Ange korrekt referens vid betalning

Det är viktigt att ni anger fakturans ärendenummer samt vår uppdragsgivare som referens vid betalning av denna faktura. Vi hanterar stora volymer med inbetalningar och utan korrekt referens från er har vi svårt att matcha er inbetalning mot rätt faktura. Om korrekt referens saknas kan det innebära att ni får påminnelse och inkassokrav trots att ni har betalat eftersom vi inte kan matcha er betalning mot rätt faktura.

Svar på vanliga frågor

Vi har betalat direkt till er uppdragsgivare
Kontakta vår uppdragsgivare.

Vi har betalat fakturan till JAkiS AB men angivit felaktig referens
Kontakta vår support support@jakis.se och ange betaldatum, referens, belopp samt vilken faktura som betalningen skulle betalas mot så kopplar vi betalningen till rätt faktura.

Fakturan har fel adress
Kontakta vår uppdragsgivar.

Fakturans innehåll är felaktigt
Kontakta vår uppdragsgivare.