011-614 19 info@jakis.se
Välj en sida

Ombudsinkasso

Vi jobbar med ditt företags förfallna fakturor (reskontra), vi sänder ut påminnelser och inkassokrav när din kund inte betalar. Då kliver vi in och hjälper till så ert företag får betalt och att ni får en fortsatt bra relation till er kund.

I tjänsten ingår: Utskick av betalningspåminnelse och inkassokrav.

Vid slutbetalningen erhåller du 90% av kapitalbeloppet, vi behåller 10% plus avgifter som täcker våra kostnader. Vid specifika ärenden görs det upp separat med uppdragsgivaren.

Vid tvister gör vi avtal med uppdragsgivare för varje ärende om hur det ska drivas vidare, såsom delgivningar, tingsrätts förhandling, mm.

Redovisningar av slutförda ärenden redovisas inom 48 timmar.

Delgivning

Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Vanligast är att handlingen överlämnas personligen eller skickas till delgivningsmottagaren

Om det som ska delges är av liten omfattning, och det inte finns några andra hinder för det, kan det räcka med muntlig delgivning, exempelvis per telefon.

Andra sätta att delge en person är att sätt upp informationen offentligt eller genom annons i tidning.

Delgivning kan också ske genom så kalla spikning. Spikning innebär att handlingen lämnas i den eftersöktes bostad eller sätts på dörren till bostaden.

Som bevis på att en handling har överlämnats får delgivningsmottagaren skriva på ett delgivnings-kvitto. Genom sin underskrift intygar delgivningsmottagaren endast att handlingen har överlämnats och vid vilken tidpunkt. Tidpunkten för överlämnandet kan vara av intresse vid eventuellt överklagande då tidpunkten styr tidsgränsen för överklagandet.